Senin, 04 Juni 2018

SURAT KUASA BALIK NAMA STNK DAN BPKB KENDARAAN RODA EMPAT ( MOBIL )


SURAT KUASA BALIK NAMA 
 PENGURUSAN  STNK/BPKB MOBIL


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama                          
Tempat Tgl Lahir        :
Alamat                        :
                                     
Pekerjaan                     :
NIK                             :

Memberi kuasa sepenuhnya kepada :

Nama                          
Tempat Tgl Lahir        :
Alamat                        :
                                      
Pekerjaan                     :
NIK                             :

Untuk melakukan pengurusan balik nama dari nama Pemberi Kuasa kepada nama Penerima Kuasa tersebut di atas dengan data STNK dan BPKB kendaraan bermotor roda empat sebagai berikut :

No. Pol                        :
Atas nama                   :
Alamat                        :
                                     
Merk/Type                   : TOYOTA / AGYA 1.0 G M/T
No. Rangka                 : MHK
No. Mesin                   : 1KR
Warna                          : Silver Metalik
Tahun Registrasi         : 2014
Warna TNKB              : Hitam

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk diketahui oleh yang berkepentingan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.Yang diberi kuasa


........................................
Cilegon, 04 Juni 2018
Yang memberi kuasa


......................................